Prevíjanie elektromotorov

motor

Na servisnej prevádzke prevádzame aj prevíjanie elektromotorov, transformátorov a elektromagnetických cievok.
Elektromotory sa prevíjajú - asynchronné s kotvou nakrátko od 50 W do 30 KW.


Cena za previnutie elektromotora sa stanovuje podľa týchto parametrov:
•    výkon elektromotora v KW,
•    počtu pólov  - čiže otáčok za min.,
•    počet drážok statora ,
•    váhy Cu /medi/ vinutia v dekagramoch,
•    prevedení dlžky jadra /statoru/,
•    režijných nákladov .

Práce na prevíjaní elektromotora, čiže statora t.j.:
•    demontáž elektromotora,
•    základné očistenie statora a rotora,
•    vysekanie a vybúranie starého vinutia,
•    vyčistenie drážok statora,
•    zhotovenie novej drážkovej izolácie,
•    navinutie a vloženie cievok,
•    izolovanie a zapojenie vinutia,
•    bandáž vinutia,
•    impregnácia a vypaľovanie statora v sušiacej peci,
•    premazanie a montáž elektromotora,
•    merania – izolačná skúška VN napätím, odporov vinutia, prúdov jednotlivých fáz,
•    preskúšanie podľa STN,  hlučnosti a otáčok,
•    úprava povrchu sú súčasťou ceny za previnutie elektromotora – paušál.

 

Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Mgr. Peter Tóbiás