Biologická čistička odpadových vôd

biocovje špeciálne určená na čistenie odpadových vôd z autoumyvární a autoservisov.
Systém pracuje na prirodzenom odbúravaní ropných látok pomocou špeciálne vypestovaných kmeňov odolných baktérii.
Najväčšie výhody nášho systému BioČOV 1000E sú:

  • netreba zaobstarávať - a platiť flotačné chemikálie, ktoré sú potrebné pre prevádzku bežných chemických ČOV
  • úplne zbaví prevádzkovateľa všemožných údržbových prác
  • netreba odvážať (a platiť) do spaľovne špeciálny odpad z flotačnej jednotky
  • kaly z usadzovacích nádrží môžno vyvážať na bežnú skládku (predtým je potrebné vykonať rozbor kalu), čo je asi 10-násobne lacnejšie ako pri odpadoch z chemickej ČOV.
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Mgr. Peter Tóbiás